zgrada1.jpgzgrada2.jpg

Članci

ORL ambulanta (OTORINOLARINGOLOGIJA)
Osijek, J.J. Strossmayera 6


Darija Medić, dr.med.spec. otorinolaringolog

031/284-360
Radno vrijeme ambulante:
Ponedjeljak,  četvrtak – poslije podne
Utorak, srijeda, petak – prije podne

Uz opći ORL pregled u ambulanti se obavlja i dijagnostika oštećenja sluha i ravnoteže uz audiološka i vestibulološka ispitivanja ( tonalna audiometrija, timpanometrija, određivanje  kohleostapesnog refleksa, kompjuterizirana videonistagmografija )

ORL dijagnostika
U sklopu  dijagnostike u ORL ambulanti obavlja se i ispitivanje sluha, audiometrija,te snimanje stanja srednjeg uha i slušnih koščica, timpanometrija. Krajem 2005.godine radi potrebe za što kompletnijom dijagnostičkom obradom nabavlja se i suvremeni potpuno kompjuterizirani  VNG (videonistagmograf) uređaj koji na puno ugodniji način ispituje centar za ravnotežu kod osoba koje imaju teškoća s vrtoglavicama. Također su 2006. nabavljeni  i endoskopski aparati koji su danas neophodni za precizni pregled i kontrolu uha, grla i nosa, kako kod problema s polipima tako i kod djece koja imaju tegobe uzrokovane trećim krajnikom .

Linkovi

 

            http://www.suvag.hr

            http://www.erf.unizg.hr

            http://www.hld.hr

            http://www.hker.hr

            http://www.psiholoska-komora.hr

            http://www.hurid.hr

            http://www.ict-aac.hr

Logopedski kabineti

Radno vrijeme Poliklinike    07:00 – 20:00 h

Osijek, J.J. Strossmayera 6, 

Telefon        Odjel/kabinet
284-360      ORL ambulanta
283-738      Uprava/tajništvo
284-361      Psiholog Gordana Šijan
544-900      Logoped Vesna Grabar, Mirela Poljak Šefčić
544-901      Defektolog Tatjana Mandić
544-902      Logoped Biserka Mekovec de Carvalho, Lidija Šmit Brleković
544-903      Logoped Ljubica Stupin, Anica Radić
544-904      Kabinet za ranu komunikaciju-logoped Tvrtka Gerstner, Ivana Sekol
544-905      Logoped Vera Vlahović, Senka Agičić
544-906      Logoped Zlata Čičak, Julijana Grgić
544-907      Zbornica
544-908      Stručni savjetnik za računovodstvene poslove Marica Markovčić
544-909      Ravnateljstvo-Tatjana Mandić
544-910      Audiometrija
544-911      Faks
 

Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 25,    031/620-175
Simona Ivić, prof.
  
Darda, Ante Starčevića 26a   031/740-933
Spomenka Fabijanac, prof.    

Đakovo, Ul. Petra Preradovića 2,  031/814-764
Sanda Centner-Peer, prof. 
Mirna Grabarić, prof. 

Našice, Pejačevićev trg 8,    031/611-924
Snježana Požgaj-Vinčić, prof.  
Ana Kolarić, prof.

ORL ambulanta (OTORINOLARINGOLOGIJA)
Osijek, J.J. Strossmayera 6

Darija Medić, dr.med.spec. otorinolaringolog

031/284-360
Radno vrijeme ambulante: 
Ponedjeljak,  četvrtak – poslije podne
Utorak, srijeda, petak – prije podne

 

Uprava

Ustroj:

Upravno vijeće
Damir Gregorović, prof. – predsjednik
Ivana Starčević, dipl.oec., član,
Željko Nikolić, dipl.oec., član

Ravnatelj:
Tatjana Mandić, mag.defektolog

Zamjenik ravnatelja:
Darija Medić, dr.med.

Ostala tijela Poliklinike „SUVAG“:

Stručno vijeće:
mr.sc. Ana Kolarić, prof. - predsjednik
Gordana Šijan, klinički psiholog - član
Darija Medić, dr.med.spec.ORL - član
   
Trenutno je u našoj ustanovi zaposleno 27 djelatnika.

SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ORL specijalist: Darija Medić, dr.med.

Logopedi:
Klinički psiholog: Gordana Šijan, prof.
Vera Vlahović, prof.
Biserka Mekovec de Carvalho, prof.
Vesna Grabar, prof.
Zlata Čičak, prof.
Ljubica Stupin, prof.
Anica Radić, prof.
Spomenka Fabijanac, prof.
Julijana Grgić, prof.
Mirna Grabarić, prof
Mirela Poljak-Šefčić, prof.
mr.sc. Ana Kolarić, prof.
Tvrtka Gerstner, prof.
Ivana Sekol, prof.
Senka Agičić, prof.
Snježana Požgaj-Vinčić,prof.
Lidija Šmit-Brleković, prof.
Sanda Centner-Peer, prof
Simona Ivić, prof.
Psiholog: Gordana Šijan, prof.
Defektolog: Tatjana Mandić, prof.
Medicinski tehničar: Stjepan Bastalić

RAVNATELJSTVO
Ravnatelj: Tatjana Mandić, prof.
Stručni savjetnik za rač. poslove: Marica Markovčić, dipl.oec.
Upravni savjetnik: Ivana Rudan, dipl.iur.
Voditelj računovodstva: Ljiljana Kolobarić
Upravni referent: Željka Bagarić
Spremačica-dostavljač: Marija Vlaškovac

Kada i zašto doći u SUVAG

 Djelatnost Poliklinike SUVAG Osijek  je specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita:
- dijagnostika i medicinska rehabilitacija slušanja i govora
- psihološka dijagnostika
- defektološka dijagnostika i terapija
- ORL dijagnostika i terapija

Medicinska rehabilitacija slušanja i govora  uključuje:

    Terapija oštećenog sluha
            - nagluhost(Hypoacusis)
            - gluhoća(Anacusis)
            - umjetna pužnica

    Terapija smetnji izgovora
            -dislalija(Dyslalia)

    Terapija poremećaja ritma i tempa govora
           - mucanje (Balbuties)
           - brzopletost (Batharismus)

    Terapija govorno jezičnih poremećaja
           - usporen govorno jezični razvoj
           - nerazvijen govor
           - autizam
           - poteškoće govora izazvane kombiniranim smetnjama

     Vježbe čitanja ,pisanja i računanja
           - disleksija (Dyslexia)
           - disgrafija (Dysgraphia)
           - diskalkulija (Dyscalculia)

     Terapija poremećaja glasa
           - disfonija (Dysphonia)
           - afonija (Aphonia)
           - rinofonija (Rhinophonia)
           - učenje ezofagealnog govora

     Terapija govora kod rascjepa nepca
           - nazalni govor (Rhinolalia aperta)

     Terapija govorno-jezičnih poremećaja uzrokovana ozljedama mozga:
           - afazija (Aphasia)
           - disfazija (Dysphasia)
           - dizartrija (Dysarthria)

U Polikliniku na  rehabilitaciju dolaze i djeca s ugrađenom umjetnom pužnicom. Riječ je o jednom od svjetskih znanstvenih dostignuća posljednih desetljeća kojim se omogućava postizanje prirodnog zvuka, što je prednost u odnosu na linearno pojačavanje zvuka kod običnih slušnih aparata. Kandidati za ugradnju pužnica su djeca s prelingvalnim oštećenjem govora, a prije razvoja govora, te djeca do šest godina starosti s postlingvalnim oštećenjem govora. Kroz rehabilitaciju u našoj Poliklinici prošlo je dvadesetak osoba, od kojih je najmlađa osoba s ugrađenom umjetnom pužnicom imala godinu i pol dana. Ovakva rehabilitacija je dugotrajan postupak jer pužnica omogućava čujnost, ali rehabilitacijom kod djeteta treba razvijati slušanje i govor, budući da djecu koja su živjela u svijetu tišine treba uvesti u svijet govora.

    Psihološka dijagnostika
U sklopu psihološke dijagnostike provodi se procjena psihomotornog razvoja,kognitivnih sposobnosti,emocionalne zrelosti,perceptivnomotorne koordinacije,razumjevanja govora,neuspjeha u školskom učenju i procjena razvoja i poremećaja organizacije funkcija.

    Defektološka dijagnostika i terapija
Ovisno o specifičnosti smetnje i dodatnim potrebama uz logopedski tretman provodi se defektološka dijagnostika i terapija.

   ORL dijagnostika
U sklopu  dijagnostike u ORL ambulanti obavlja se uz opći ORL pregled i ispitivanje sluha, audiometrija,te snimanje stanja srednjeg uha i slušnih koščica,timpanometrija.Krajem 2005.godine radi potrebe za što kompletnijom dijagnostičkom obradom nabavlja se i suvremeni potpuno kompjuterizirani  VNG (videonistagmografski) uređaj koji na puno ugodniji način ispituje centar za ravnotežu kod osoba koje imaju teškoča s vrtoglavicama.Također su 2006.nabavljeni  i endoskopski aparati koji su danas neophodni za precizni pregled i kontrolu uha ,grla i nosa,kako kod problema s polipima tako i kod djece koja imaju tegobe uzrokovane trećim krajnikom .

Da bi se došlo u Polikliniku na govorne vježbe i dijagnostiku, potrebna je samo uputnica obiteljskog liječnika, jer financiranje djelatnosti pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Od samih početaka ustanove broj pacijenata upućenih na slušni i govorni tretman postupno se tijekom godina povećavao. Do danas kroz Ustanovu, kako u Osijeku, tako i u kabinetima u Đakovu, Našicama i Dardi, prošlo je oko 11000 pacijenata.

Više članaka ...

  1. O nama
  2. Gdje se nalazimo
  3. Uvod